اندازه‌گیری زاویه کاب در اسکولیوز

اگر در یک فرد سالم از روبرو یا پشت به ستون مهره ها نگاه کنید به صورت یک خط راست دیده می‌شود . در بیماری اسکولیوز ستون مهره‌ها به راست یا چپ انحراف و خمیدگی پیدا می کنداست. در اثر این بیماری، یک شانه بالاتر از شانه قرار می‌گیرد و ممکن است از پشت دنده‌های یک طرف برآمده تر از طرف دیگر گردد ویا قفسه سینه تغییر شکل پیدا ‌کند.

این بیماری که بیشتر در دختران نوجوان پدید می آید علل مختلفی دارد که شایعترین آن اسکولیوز ناشناخته (idiopathic Scoliosis) می باشد.

درمان : درمان این بیماری به دو روش میباشد : درمان جراحی و درمان غیر جراحی که درمان غیر جراحی شامل فیزیوتراپی و بریس میباشد.

 

/ 0 نظر / 73 بازدید